21 Oct 2020


Comunicate de presă şi informări

Pensiile private la 31 decembrie 2010

Astăzi, 18 ianuarie a.c., Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a publicat pe site-ul propriu, www.csspp.ro, buletinul aferent semestrului II al anului 2010. Buletinul CSSPP conţine principalele date statistice înregistrate în cel de-al doilea semestru al anului trecut (evoluţia volumului activelor, a numărului de participanţi), analize privind evoluţia structurii participanţilor şi a structurii investiţiilor fondurilor de pensii private, precum şi lista actelor emise de către instituţie, aplicabile atât pentru Pilonul II, cât şi pentru Pilonul III.

 

În contextul unui an de criză, în 2010 sistemul de pensii private a înregistrat o evoluţie constantă şi solidă a numărului de participanţi şi a valorii activelor. În fiecare lună a anului trecut au avut loc noi aderări în sistem. Fondurile de pensii facultative, la care înscrierea este una voluntară, au reuşit să atragă aproape 35.000 de participanţi pe parcursul anului trecut, în condiţiile unor semnale negative privind pensiile private, pe plan internaţional. Buletinul publicat astăzi aduce mai multe detalii privind aceste evoluţii putând fi accesat pe site-ul www.csspp.ro.  

 

Totodată, anul trecut a fost caracterizat de reglaje fine ale sistemului de pensii private, atât din punct de vedere al legislaţiei secundare, al mecanismelor de supraveghere şi control precum şi din prisma îmbunătăţirii transparenţei şi informării. Această tendinţă urmează în mod natural perioadei de implementare a sistemului şi celei de consolidare a pieţei prin fuziuni şi achiziţii. Sistemul pensiilor private din România a fost consolidat pe parcursul anului 2010 printr-un proces continuu de completare şi perfecţionare a cadrului legislativ secundar după cele mai moderne metode internaţionale din domeniu. Prin noile reglementări şi proiecte legislative, CSSPP a urmărit permiterea funcţionării în condiţii optime a fondurilor de pensii, asigurarea protecţiei participanţilor şi evitarea efectelor negative ale crizei economice mondiale.

 

La capitolul legislaţie, dintre îmbunătăţirile aduse sistemului de pensii private în 2010, în special în a doua parte a anului s-au evidenţiat măsurile privind simplificarea actului de aderare, cele privind guvernanţa corporativă, precum şi introducerea noilor reglementări privind obligaţiile de raportare şi transparenţă. Nu în ultimul rând, cel de-al doilea semestru al anului a fost marcat şi de noi proiecte privind îmbunătăţirea gradului de cunoaştere şi conştientizare al populaţiei în ceea ce priveşte rolul participării la sistemul de pensii private prin informarea participanţilor: demararea campaniei de educaţie financiară Învaţă să alegi! Pensia privată, o decizie „tânără" şi a seriei de evenimente lunare în universităţile de stat şi private, difuzarea unor clipuri radio/TV de informare publică, distribuirea de noi materiale informative, dar şi elaborarea unui număr mai mare de studii şi analize privind sistemul de pensii private.

 

Din punct de vedere al principalilor indicatori statistici, anul 2010 a fost caracterizat de evoluţia uşor ascendentă a sistemului de pensii private din România. Numărul de participanţi şi activele nete au continuat să înregistreze creşteri constante, păstrând tendinţa manifestată în a doua parte a anului 2009.  

 

***

 

Evoluţia pieţei pensiilor private în semestrul II al anului 2010:

Pilonul II

 • La sfârşitul semestrului II din 2010, 5.186.4 mii persoane participau la fondurile de pensii administrate privat, respectiv la Pilonul II. Comparativ cu decembrie 2009, numărul participanţilor a crescut cu 5,6%, iar faţă de semestrul I din 2010 cu 2,6%. Raportat la noiembrie 2010, creşterea a fost de 0,6%.
 • Valoarea activelor nete aferente celor 9 fonduri de pensii administrate privat a fost de 4.331,9 milioane lei (peste 1 miliard euro), în creştere cu 81,7% faţă de decembrie 2009 şi cu 28,2% faţă de iunie 2010. Avansul activelor nete în decembrie 2010, comparativ cu luna noiembrie 2010, a fost de 4,3%.
 • În decembrie 2010, 59% dintre participanţi aveau vârsta de până în 35 ani şi 41% vârsta de peste 35 de ani. Pe gen, structura a fost următoarea: 52% erau bărbaţi şi 48% femei. Dacă în cazul structurii pe gen nu au fost modificări de ponderi pe parcursul anului trecut, în cazul structurii pe vârstă, ponderea înregistrată de categoria persoanelor de peste 35 ani a crescut de la 38%, în decembrie 2009, la 41% în decembrie 2010.
 • Păstrând tendinţa remarcată în perioada anterioară, de la începutul funcţionării sistemului, numărul conturilor goale în Pilonul II a continuat să scadă constant reprezentând, în decembrie 2010, 5,49% din total. Scăderea a fost de 18% faţă de decembrie 2009 şi de 7,9% comparativ cu iunie 2010. Raportat la prima lună de colectare a contribuţiilor în sistem, respectiv mai 2008, scăderea a fost de 70%.
 • În condiţiile unei cote de contribuţie de 2,5% din venitul brut realizat, începând din martie a.c., în luna decembrie 2010 au fost virate către fondurile de pensii administrate privat 132 milioane lei (31 milioane euro), în scădere cu 2% comparativ cu luna precedentă, dar în creştere cu 24% faţă de 2009.
 • În semestrul II al anului 2010, ca şi pe parcursul întregului an 2009, structura portofoliilor fondurilor de pensii administrate privat a fost caracterizată de investiţii cu preponderenţă în instrumente cu venit fix. Astfel, la sfârşitul semestrului II din 2010, aproximativ 86,3% din activele fondurilor de pensii administrate privat erau plasate în ţară, iar restul de 13,7% reprezentau investiţii externe.

 

Pilonul III

 

La finalul semestrului II al anului 2010, activau 13 fonduri de pensii facultative administrate de 10 administratori autorizaţi de către CSSPP.

 

 • La fondurile de pensii facultative, Pilonul III, contribuiau 221.600 participanţi, la sfârşitul semestrului II din 2010, în creştere cu 18,4% raportat la decembrie 2009 şi cu 2,2% faţă de luna precedentă. Comparativ cu decembrie 2008, majorarea a fost de 47%. Gradul de acoperire a fost de 5% din efectivul total al salariaţilor din România[1].
 • Fondurile de pensii facultative deţineau active nete în valoare de 328 milioane lei (76 milioane euro - curs mediu BNR la 31.12.2010), la sfârşitul semestrului II din 2009. Comparativ cu luna decembrie 2009, activele nete au crescut cu 60,7%, iar faţă de iunie 2010 cu 24,0%.
 • La sfârşitul semestrului II al anului 2010, structura pe gen a participanţilor la fondurile de pensii facultative a fost aproximativ egală: 49% bărbaţi şi 51% femei, iar structura pe vârstă a fost următoarea: 16% cu vârsta de până în 29 ani, 52% cu vârsta între 30 şi 44 ani şi 32% cu vârsta de peste 45 de ani[2], păstrând proporţii asemănătoare cu cele înregistrate în 2009.
 • În cazul în care analizăm implicarea angajatorilor în sistemul pensiilor facultative, la sfârşitul celui de-al doilea semestru al anului trecut pentru 54% dintre participanţi contribuţiile au fost plătite de către angajatori, 33% dintre participanţi au plătit singuri contribuţiile, iar 12% dintre participanţi au plătit contribuţiile împreună cu angajatorii lor.
 • Şi pe parcursul semestrului II din 2010 administratorii au păstrat tendinţele înregistrate în prima parte a anului, structura portofoliilor fondurilor de pensii administrate continuând să fie caracterizată de investiţii cu preponderenţă în instrumente cu venit fix. La sfârşitul semestrului II al anului trecut, aproximativ 92% din activele fondurilor de pensii facultative erau plasate în ţară, iar restul de 8 % reprezentau investiţii externe.

 

 

Materialul "Buletin Informativ - Pensiile private la 31 decembrie 2010" poate fi accesat pe pagina www.csspp.ro, în format PDF.

 

Reamintim că, în fiecare lună, CSSPP publică pe site-ul propriu www.csspp.ro un buletin statistic. De asemenea, CSSPP publică rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale, atât în formă electronică cât şi tipărită.

 

 


[1] INS Buletin statistic lunar nr. 10/2010.

[2] Participarea la pensiile facultative nu este condiţionată de vârstă, iar pensia facultativă se obţine la minim 60 de ani, având cel puţin 90 de contribuţii lunare (nu neapărat consecutive) la un fond şi o sumă minimă acumulată.

 


Data: 2011-01-18
Direcţia Comunicare şi Relaţii Internaţionale: comunicare@csspp.ro

Pension Developments in the Central Eastern European Region

Pensii Private - Primul Loc de MuncaPensii Private - Istoria pensiilor privateAcces cont individual

Acceseaza contul individual de contributii pentru pensia privata Puteţi accesa contul individual de contribuţii la fondul de pensii administrat privat (Fpap) la următoarele link-uri:

» Fpap ALICO
» Fpap ARIPI
» Fpap AZT Viitorul Tău
» Fpap BCR

» Fpap BRD
» Fpap EUREKO
» Fpap ING
» Fpap Pensia VIVA
» Fpap VITAL


mai mult »

Sondaj

Ce metodă de economisire preferaţi?

  Pensie privată facultativă
  Depozit bancar
  Fond mutual
  Asigurare unit-linked
  Numerar

Votează

Total voturi: 1692 Alte sondaje

Ştiri

ANUNŢ IMPORTANT...

Începând cu 4 decembrie 2013 acest site nu mai este actualizat. Toate informaţiile privind sectorul ...


Noul website al Autorității ...

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) are, începând de astăzi, 4 decembrie 2013, o nouă ...


Comunicat de presă...

Începând din data de 9 decembrie 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va funcţiona ...