28 Feb 2021


Comunicate de presă şi informări

Informare de presă

Joi, 15 aprilie a.c. marchează încheierea campaniei de informare anuală a participanţilor la fondurile de pensii private. Reamintim că la această dată expiră termenul limită până la care administratorii au obligaţia* de transmite în scris, gratuit, fiecărui participant, la ultima adresă de corespondenţă comunicată, informaţii despre evoluţia contului de pensie privată în anul precedent, activul personal, respectiv numărul de unităţi de fond şi valoarea acestora, precum şi date despre situaţia financiară a fondului de pensii private şi a societăţii de pensii.

 

Cu această ocazie, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) recomandă tuturor participanţilor să verifice transmiterea scrisorii anuale de informare. În cazul în care această scrisoare întârzie să apară, participanţii pot solicita în mod expres administratorului de fond îndeplinirea obligaţiilor de informare, având posibilitatea de a apela, în ultimă instanţă, la CSSPP pentru soluţionarea eventualelor probleme de comunicare apărute între participant şi reprezentanţii fondului de pensii.

 

Pe această cale, în vederea asigurării unei bune comunicări, îndemnăm participanţii să se adreseze administratorului fondului de pensii private la care au aderat, pentru reactualizarea datelor de contact înscrise în adeziune, cu ocazia fiecărei modificări a acestor date.

 

Obligaţiile anuale de informare, prevăzute în legislaţia secundară a sistemului de pensii private, se alătură celorlalte drepturi şi facilităţi privind transparenţa actului de administrare a activelor participanţilor şi accesul la educaţie financiară.

 

Astfel, suplimentar obligaţiei de informare anuală, la cererea participanţilor, administratorul are obligaţia de pune la dispoziţia acestora, în mod gratuit informaţii privind participarea la fondul de pensii private, în condiţiile prevăzute de legislaţie. Cuantumul tarifului pentru acordarea acestor informaţii nu poate depăşi costul efectiv al punerii la dispoziţie a informaţiilor. De asemenea informaţii privind situaţia activelor pot fi accesate şi on-line prin intermediul facilităţilor oferite de paginile de internet ale fondurilor de pensii sau folosind site-ul www.csspp.ro

 

Exercitarea dreptului de informare şi educaţie financiară ajută la aprecierea performanţei fondului de pensii, a riscurilor şi oportunităţilor existente la un moment dat şi contribuie la o înţelegere cât mai corectă a conceptelor specifice sistemului de pensii private.

 

Informarea corectă este cea mai bună măsură de siguranţă!

 


* Conform Art. 18 din Norma nr. 5/2008, privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative şi respectiv Art. 18 din Norma nr. 4/2008 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat emise în aplicare legilor care stau la baza sistemului de pensii private: Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 204/2006 privind fondurile de pensii facultative, cu modificările şi completările ulterioare.

 


Data: 2010-04-14
Direcţia Comunicare şi Relaţii Internaţionale: comunicare@csspp.ro

Pension Developments in the Central Eastern European Region

Pensii Private - Primul Loc de MuncaPensii Private - Istoria pensiilor privateAcces cont individual

Acceseaza contul individual de contributii pentru pensia privata Puteţi accesa contul individual de contribuţii la fondul de pensii administrat privat (Fpap) la următoarele link-uri:

» Fpap ALICO
» Fpap ARIPI
» Fpap AZT Viitorul Tău
» Fpap BCR

» Fpap BRD
» Fpap EUREKO
» Fpap ING
» Fpap Pensia VIVA
» Fpap VITAL


mai mult »

Sondaj

Ce metodă de economisire preferaţi?

  Pensie privată facultativă
  Depozit bancar
  Fond mutual
  Asigurare unit-linked
  Numerar

Votează

Total voturi: 1695 Alte sondaje

Ştiri

ANUNŢ IMPORTANT...

Începând cu 4 decembrie 2013 acest site nu mai este actualizat. Toate informaţiile privind sectorul ...


Noul website al Autorității ...

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) are, începând de astăzi, 4 decembrie 2013, o nouă ...


Comunicat de presă...

Începând din data de 9 decembrie 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va funcţiona ...