21 Apr 2018


Arhivă comunicate » 2012

Analiză privind regimul fiscal aplicabil pensiilor facultative

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) publică un material de analiză al regimului deductibilităţii contribuţiilor la fondurile de pensii facultative - Pilonul III.

 

Regimul fiscal european

 

Fiscalitatea în domeniul pensiilor private prevede posibilitatea taxării în trei momente:

a)                  momentul plăţii contribuţiilor (de către angajat şi/sau angajator);

b)                  momentul realizării profitului din investiţii;

c)                  momentul plăţii pensiei.

În funcţie de regimul fiscal există patru modalităţi de taxare a pensiilor private: EET, TEE, TTE şi ETT.

 

 

EET

TEE

TTE

ETT

Contribuţii

Exceptat

Taxat

Taxat

Exceptat

Investiţii

Exceptat

Exceptat

Taxat

Taxat

Pensii

Taxat

Exceptat

Exceptat

Taxat

 

Primele două modalităţi (EET şi TEE) taxează practic doar consumul (cheltuielile), indiferent dacă acesta are loc acum sau în viitor. De cealaltă parte, ultimele două modalităţi (TTE şi ETT) reprezintă o taxă pe toate veniturile, indiferent dacă sunt din câştiguri sau investiţii şi indiferent dacă sunt consumate sau economisite.

 

Majoritatea statelor membre UE taxează pensiile pe sistemul EET sau ETT (în ambele situaţii contribuţiile fiind exceptate de la impozitare)[1]. În general şi investiţiile sunt exceptate de la impozitare, singurele state care taxează investiţiile fiind Danemarca, Suedia şi Italia (ETT).

 

Comisia Europeană susţine şi recomandă statelor membre acest tip de taxare amânată (EET) deoarece contribuţiile diminuează capacitatea unei persoane de a plăti taxe şi încurajează cetăţenii să economisească. În plus, acestă măsură ajută statele membre să facă faţă unei explozii demografice, din moment ce vor încasa mai multe taxe atunci când vor trebui să facă faţă unui număr de pensionari în creştere. Acest sistem este deja funcţional în 11 state membre şi Comisia va lua măsuri de implementare a acestui sistem unitar în toată Uniunea Europeană în vederea armonizării taxării, necesară activităţii transfrontaliere în domeniul pensiilor şi creării unei pieţe unice. Sistemul va trebui aplicat indiferent de tipul schemei de pensii: DB sau DC, ocupaţionale, individuale, obligatorii sau facultative.

 

Regimul fiscal în România

 

În ceea ce priveşte regimul fiscal aplicabil pensiilor private din România, acesta este unul de tipul EET cu aplicabilitate limitată în ceea ce priveşte impozitarea contribuţiilor (limita de 400 euro/anual în cazul pensiilor facultative). Astfel, dacă în cazul pensiilor administrate privat contribuţiile nu făceau obiectul impozitării, în cazul pensiilor facultative exista o deductibilitate parţială[2]. Prin urmare, CSSPP a solicitat în 2011 Ministerului Finanţelor Publice ca valoarea contribuţiilor la pensiile facultative să fie dedusă integral din calculul bazei de contribuţii sociale reglementate[3]. OUG 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal a cuprins şi solicitările CSSPP, ceea ce a permis introducerea deductibilităţii totale a contribuţiilor începând din ianuarie 2012, fiind echivalentă cu exceptarea taxării contribuţiilor.

 

Pe lângă beneficiile practice (aplicarea şi calcularea facilă a obligaţiilor fiscale de către departamentele contabile ale angajatorilor), deductibiltatea totală are şi următoarele avantaje: atât angajatorul cât şi angajaţii vor fi stimulaţi să aleagă acest beneficiu, pensiile facultative oferind un avantaj fiscal mult mai mare decât o creştere salarială; este un instrument de fidelizare a angajaţilor şi, cel mai important, asigură angajaţilor un venit suplimentar la pensionare. De asemenea, statul va beneficia ca urmare a taxării directe a pensiilor (se va taxa o bază mai mare) cât şi indirect din creşterea consumului. Suplimentar, sumele astfel acumulate vor fi utilizate în economia reală prin investirea continuă a acestora. În schimb, impozitarea lor ar aduce un venit suplimentar la buget doar temporar, fără a ajunge însă în economia reală şi fără a beneficia de efectul de multiplicare adus de investirea continuă a sumelor respective.

 

Comparativ cu alte forme de economisire, regimul fiscal aplicat pensiilor facultative este mai avantajos decât sistemele clasice de economisire (depozitele, certificatele de depozit etc.) şi alte forme de investiţii (acţiuni, obligaţiuni etc.).

 

O altă formă de economisire ce beneficiază de un regim fiscal avantajos o reprezintă produsele de economisire în domeniul locativ, în care statul acordă pe lângă dobânda băncii o primă neimpozabilă, în funcţie de suma economisită, plus o deducere din veniturile impozabile din salarii[4].

 

Totuşi, câştigurile din dobânzi sunt impozitate, perioada de economisire este pe termen mediu (de obicei 5 ani) şi au ca destinaţie exclusivă domeniul locativ. Spre deosebire, în cazul pensiilor facultative rezultatul din investiţii nu este impozitat, economisirea este pe termen lung, iar destinaţia sumelor la vârsta pensionării este la alegerea participantului.

 

Nici despre asigurări nu se poate vorbi ca despre o alternativă, din moment ce acestea nu beneficiază de avantaje fiscale, singurul punct comun fiind perioada lungă de economisire.

 

Se poate concluziona că pensiile facultative reprezintă nu numai modalitatea de a-ţi asigura un nivel de trai mai bun la pensionare, dar şi cea mai avantajoasă formă de economisire existentă pe piaţă la momentul actual.

 

 


[1] http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/pensions/index_en.htm

[2] Acestea nu erau excluse din baza de calcul a contribuţiilor sociale reglementate.

[3] Contribuţiile sociale reglementate sunt următoarele:

   a) contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;

   b) contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

   c) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

   d) contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj;

   e) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat;

   f) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.

[4] Primă de la stat de 25% din suma economisită anual (maxim 250 euro/an) şi o deducere de 300 lei/an.

 


Data: 2012-02-01
Direcţia Comunicare şi Relaţii Internaţionale: comunicare@csspp.ro

Pension Developments in the Central Eastern European Region

Pensii Private - Primul Loc de MuncaPensii Private - Istoria pensiilor privateAcces cont individual

Acceseaza contul individual de contributii pentru pensia privata Puteţi accesa contul individual de contribuţii la fondul de pensii administrat privat (Fpap) la următoarele link-uri:

» Fpap ALICO
» Fpap ARIPI
» Fpap AZT Viitorul Tău
» Fpap BCR

» Fpap BRD
» Fpap EUREKO
» Fpap ING
» Fpap Pensia VIVA
» Fpap VITAL


mai mult »

Sondaj

Ce metodă de economisire preferaţi?

  Pensie privată facultativă
  Depozit bancar
  Fond mutual
  Asigurare unit-linked
  Numerar

Votează

Total voturi: 1584 Alte sondaje

Ştiri

ANUNŢ IMPORTANT...

Începând cu 4 decembrie 2013 acest site nu mai este actualizat. Toate informaţiile privind sectorul ...


Noul website al Autorității ...

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) are, începând de astăzi, 4 decembrie 2013, o nouă ...


Comunicat de presă...

Începând din data de 9 decembrie 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va funcţiona ...